Na XXX Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Kopyść 2014 wystąpili:

Waldemar MieczkowskiBanana BoatAndrzej Korycki, Dominika Żukowska, Marek Szurawski i Arek WlizłoKasa Chorych

Ślub Izy Puklewicz i Maćka Łuczaka
z zespołu Flash Creep w Filharmonii Opolskiej