Czy odbędzie się Festiwal „KOPYŚĆ 2018”?

Planowany w roku 2018 festiwal KOPYŚĆ jest 34 edycją. Jest to uznana ogólnopolska impreza, jeden z najlepszych corocznych festiwali szantowych w Polsce. Jego renoma sięga poza granice naszego kraju i corocznie mamy wśród widzów gości z zagranicy.

Zorganizowanie festiwalu jest dużym przedsięwzięciem, wymaga dużo pracy i wielokierunkowych działań. Ponieważ Kopyść organizowana jest wyłącznie przez wolontariuszy (nie mamy żadnego pracownika etatowego), po pracy zawodowej czy nauce, organizacja kolejnego festiwalu zaczyna się tuż po zakończeniu poprzedniego.

Program tegorocznego festiwalu przewiduje m.in. dwa koncerty specjalne: Premiera płyty zespołu Sąsiedzi oraz Jubileusz 30-lecia zespołu Mietek Folk, a w trzech koncertach występ m.in.: Banana Boat, The Bumpers, Grzegorz Tyszkiewicz, Waldemar Mieczkowski, Andrzej Korycki i Dominka Żukowska, The Nierobbers, Mechanicy Shanty. Zrezygnowaliśmy z próby zorganizowania koncertu “Szanty dla dzieci” w celu zmniejszenia kosztów festiwalu, zmniejszenia godzin wynajmu sali i godzin pracy akustyków – w poprzednich latach nie udało się pozyskać Sponsora tego koncertu.

Warunkiem odbycia się XXXIV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej KOPYŚĆ w 2018r jest pozyskanie odpowiedniej kwoty środków finansowych na jego organizację.

Od 26 lat koncerty festiwalu odbywają się w sali Kina Forum. Sala Białostockiego Ośrodka Kultury jest w naszej ocenie, a także w opiniach wyrażanych przez widzów i wykonawców odpowiednia do przeprowadzania koncertów Festiwalu KOPYŚĆ. Zapewnia dobrą akustykę i bliski kontakt widzów z wykonawcami, dobry odbiór muzyki. Problemem jest znaczny koszt wynajmu. Pomimo prowadzonych przez nas pertraktacji i wspólnych z Dyrekcją BOK działań w celu ograniczenia kosztu wynajmu sali, ustalona na tegoroczny Festiwal Kopyść cena wynajmu wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 10 000 zł.

Pozyskanie kwoty niwelującej powyższą podwyżkę od Sponsorów jest bardzo trudne, tym bardziej że docelowo Sponsorzy finansują inne koszty: gaże wykonawców dla zapewnienia wysokiego poziomu artystycznego i atrakcyjnego programu festiwalu, promocji i reklamy. Jedyna szansa to zwiększenie dotacji Miasta Białystok, która zniweluje wzrost kosztu wynajmu sali Białostockiego Ośrodka Kultury . Pomimo występujących problemów, mamy nadzieję, że XXXIV Festiwal Kopyść odbędzie się.

Apelujemy do wszystkich o podjęcie działań wspomagających możliwość organizowania Festiwalu, wsparcie merytoryczne, a także do tych, którzy mają taką możliwość, o wsparcie finansowe.