Organizator

Partnerzy

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku


Sponsorzy

Wsparcie


Patronat medialny
Twoja Telewizja Regionalna


Szaty_24

Czy jest to definitywny koniec Festiwalu KOPYŚĆ w Białymstoku ?

To pytanie zadajemy sobie z wielkim lękiem od lat. Każdego roku podświadomie czując że usłyszymy te słowa jak niechcianą diagnozę. W ubiegłym roku zapadła decyzja o organizacji Festiwalu KOPYŚĆ w 2022 roku. Wbrew sztormom politycznym, sytuacji gospodarczej i pandemicznej chcieliśmy ostatni raz zawalczyć, postawić żagle i bezpiecznie dotrzeć do portu festiwalowego. Niestety, wszystko wskazuje na to że się nie udało.
Pisaliśmy o podstawowym problemie jakim są finanse, m.in. że „Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie Festiwalu do Prezydenta Miasta Białegostoku. Bez pomocy finansowej Miasta Białystok Festiwal Kopyść się nie odbędzie”.
Wyniki Konkursu na realizację zadań w dziedzinie kultury organizowanego przez Miasto Białystok zostały opublikowane Zarządzenie nr 1072/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
https://bip.bialystok.pl/resource/file/preview/id.96329

Na organizację XXXVI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej KOPYŚĆ nie została przyznana dotacja. Wprowadzane ostatnio zmiany ograniczające wpływy do samorządów, a jednocześnie zwiększające wydatki ponoszone bezpośrednio przez samorządy, spowodowały zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na rok 2022 przez Miasto Białystok na kulturę. W nowym ładzie zabrakło w budżecie Białegostoku środków na dofinansowanie Festiwalu Kopyść.
Nie mając zapewnionych finansów na podstawowy koszt organizacji festiwalu – wynajęcie sali i nagłośnienie nie widzimy szans na jego organizację w Białymstoku w 2022 r.

Jeżeli mamy uratować najstarszy festiwal o tematyce marynistycznej w Polsce musiałby się wydarzyć cud. Potrzebujemy wielkiej tratwy ratunkowej, najlepiej pełnej świetnych pomysłów.

Liczymy na Was i Wasze koncepcje. Skrzynka kontaktowa z nami to kopysc@gmail.com

Z żeglarskim i noworocznym pozdrowieniem
Organizatorzy


KOPYŚĆ 2022

Podjęliśmy decyzję o organizowaniu XXXVI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej KOPYŚĆ.
Planowany termin (?) 22-23 kwietnia 2022, miejsce tradycyjne – Sala FORUM Białostockiego Ośrodka Kultury.
Przed nami – organizatorami, wykonawcami, słuchaczami wiele niewiadomych.

Po pierwsze – finanse.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie Festiwalu do Prezydenta Miasta Białegostoku. Bez pomocy finansowej Miasta Białystok Festiwal Kopyść się nie odbędzie.
Niezbędne jest uzyskanie dotacji Miasta Białystok umożliwiającej nie tylko pokrycie kosztów wynajmu sali Białostockiego Ośrodka Kultury, ale także dofinansowanie części pozostałych kosztów (gaże wykonawców).
Pomimo sprzedaży biletów wstępu na koncerty, z przeprowadzenia festiwalu nie ma żadnego dochodu. Wszystkie uzyskane przychody pokrywają jedynie koszty, które dzięki naszym wysiłkom i pracy wolontariatu są minimalizowane. Przy organizacji Festiwalu nie są wypłacane jakiekolwiek wynagrodzenia (oprócz wykonawców) związane z pracą administracyjną, organizacyjną, a nawet prowadzeniem konferansjerki podczas koncertów. W kosztach nie ma wydatków na biuro, telefony, przejazdy. Akademicki Yacht Club nie prowadzi działalności gospodarczej, nie ma żadnych przychodów z działalności. Członkowie klubu nie są wstanie finansować organizacji festiwalu, za to dzięki ich pracy społecznej wkładanej corocznie Festiwal Kopyść odbywa się.
O problemach finansowych informowaliśmy Was od kilku lat, m.in. na stronie www.kopysc.bialystok.pl.
Co roku prosiliśmy o zgłaszanie się osób, które są w stanie wesprzeć organizację Festiwalu.
Mamy gorącą nadzieję, że liczne sygnały od Was (po informacji z 2020 roku o odwołaniu organizacji Festiwalu) o chęci pomocy finansowej się zrealizują i w kwietniu będziemy mogli się wspólnie cieszyć ze świetnej imprezy z Waszym udziałem. Jeszcze raz zatem apel:
– szukajcie Sponsorów, deklarujcie wszelką pomoc także w innych formach.

Po drugie – epidemia COVID 19.
Sytuacja epidemiologiczna jest bardzo zmienna.
Koncerty są organizowane i odwoływane. Obostrzenia zmieniają się co godzinę i nigdy nie można przewidzieć co będzie w przyszłości. Jedyne co możemy, aby spotkać się na Kopyści w najbliższym roku to SZCZEPMY SIĘ.
Ochronimy siebie, wykonawców występujących na Kopyści, widzów wokół nas.

Po trzecie – termin.
Zaplanowaliśmy Festiwal na 01-02 kwietnia 2022 r. Taki termin został zgłoszony w dniu 14.11.2021 do kalendarium wydarzeń kulturalnych Miasta Białegostoku na rok 2022. Uzgodniliśmy następnie rezerwację sali kina Forum w Białostockim Ośrodku Kultury. Po tych ustaleniach złożyliśmy do Prezydenta Miasta ofertę na realizację zadania publicznego (Festiwal Piosenki Żeglarskiej KOPYŚĆ'2022) w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku (tak formalnie nazywa się wniosek o dotację o którym było powyżej). Jednak w dniu 16.12.2021 dostaliśmy informację od Dyrektor BOK: "niestety mimo wcześniejszej rezerwacji nie możemy dotrzymać wskazanego terminu. Decyzją nieodwołalną Urzędu Miasta w dniu 2 kwietnia będziemy realizatorem wydarzenia Nagroda Literacka Prezydenta Miasta im. W. Kazaneckiego, które odbywać się będzie w Sali Kina Forum”. Do wyboru pozostał termin 22-23.04.2022 kolidujący z obchodzonymi przez wielu mieszkańców Białegostoku i okolic Prawosławnymi Świętami Wielkanocnymi.

Bezpośredni kontakt z nami:

Tel.: 608 410 553

e-mail: kopysc@gmail.com

https://www.facebook.com/FestiwalPiosenkiZeglarskiejKopysc

Numer konta:
Akademicki Yacht Club
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
41 2030 0045 1110 0000 0415 2810


Sprzedaż piwa i catering: Restauracja "Trzy Po Trzy"

Adres biura festiwalowego

e-mail: kopysc@gmail.com